Deklaracja dostępności Strona Internetowa Szkoły Podstawowej w Starej Obrze Szkoła Podstawowa w Starej Obrze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Szkoły Podstawowej w Starej Obrze. Data publikacji […]

W związku z otrzymaną informacją z PSSE w Krotoszynie klasa siódma i ósma oraz nauczyciele naszej szkoły zostali objęci nadzorem sanitarno-epidemiologicznym w związku z przebywaniem jednego z nauczycieli na kwarantannie. Szanowni Państwo, objęcie naszej kadry nadzorem sanitarno-epidemiologicznym nie powoduje żadnych zmian w funkcjonowaniu placówki. Lekcje odbywają się bez zmian. Szkoła funkcjonuje w trybie stacjonarnym. Prosimy, […]

Drodzy Rodzice.W związku z rozmową telefoniczną z PSSE  w Krotoszynie troje dzieci  ( klasa III, dzieci z oddziałów przedszkolnych)  przebywa w nadzorze epidemiologicznym  (osoba zdrowa mająca pośredni kontakt z osobą zakażoną),  pozostali uczniowie, dzieci i nauczyciele uczący w wymienionych  grupach  zostali objęci nadzorem epidemiologicznym. W czasie jego trwania (przez 10 dni, licząc 10 dni od […]

Zebranie z rodzicami odbędzie się 21 września 2020r. Zebranie dla rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III odbędzie się o godz. 16.30. Zebranie dla rodziców uczniów klas IV-VIII odbędzie się o godz. 17.00. Zebrania odbędą się w klasach. Nie odbędzie się zebranie ogólne. Bardzo prosimy o zaopatrzenie się w maski ochronne i zdezynfekowanie rąk po […]