Komunikat Dyrektora z dnia 18.09.2020r.

Drodzy Rodzice.

W związku z rozmową telefoniczną z PSSE  w Krotoszynie troje dzieci  
( klasa III, dzieci z oddziałów przedszkolnych)  przebywa w nadzorze epidemiologicznym  (osoba zdrowa mająca pośredni kontakt z osobą zakażoną),  pozostali uczniowie, dzieci i nauczyciele uczący w wymienionych  grupach  zostali objęci nadzorem epidemiologicznym.
W czasie jego trwania (przez 10 dni, licząc 10 dni od rozmowy telefonicznej w dniu 18 września b.r.) zaleca się monitorowanie stanu zdrowia swoich dzieci  pod względem wystąpienia objawów chorobowych ze strony górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, duszności, wymioty, utrata węchu i smaku itp.) oraz dokonanie pomiaru temperatury ciała  dwa razy dziennie. W sytuacji wystąpienia niepokojących objawów proszę skontaktować się z lekarzem POZ.   Uczniowie mogą normalnie chodzić na lekcję zachowując dotychczasowe środki bezpieczeństwa. W przypadku zauważenia niepokojących objawów podczas pobytu dziecka w szkole zostaną Państwo natychmiast powiadomieni.
Z poważaniem Irena Jaskółka