Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024