Informacje dla rodziców

Informacja o dzienniku elektronicznym!

Od roku szkolnego 2020/2021 nasz szkoła korzysta z dziennika Librus Synergia. Hasła do kont Państwa i Państwa dzieci zostaną rozdane na wrześniowym spotkaniu z rodzicami.