Komunikat Dyrektora z dnia 20 września 2020r.

W związku z otrzymaną informacją z PSSE w Krotoszynie klasa siódma i ósma oraz nauczyciele naszej szkoły zostali objęci nadzorem sanitarno-epidemiologicznym w związku z przebywaniem jednego z nauczycieli na kwarantannie.

Szanowni Państwo, objęcie naszej kadry nadzorem sanitarno-epidemiologicznym nie powoduje żadnych zmian w funkcjonowaniu placówki. Lekcje odbywają się bez zmian. Szkoła funkcjonuje w trybie stacjonarnym. Prosimy, aby dzieciom przed wyjściem do szkoły oraz po powrocie zmierzyć temperaturę. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów prosimy o pozostawienie dzieci w domu.

W związku z zaistniałą sytuacją zebrania z rodzicami nie odbędą się w planowanej formie. O sposobie przeprowadzenia zebrań zostaną Państwo poinformowani w dniu jutrzejszym tj. poniedziałek.