Drodzy Rodzice i Uczniowie, Już 18 stycznia po dłuższej przerwie ponownie zobaczymy się z uczniami klas I-III Nasza szkoła jest w pełni gotowa na przyjęcie uczniów. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna w młodszych klasach będzie prowadzona jak najdłużej, dlatego proszę uczniów o przestrzeganie wszelkich zasad sanitarnych. Po wejściu do szkoły należy pamiętać, aby zdezynfekować lub […]

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Szkoły Podstawowej w Starej Obrze Szkoła Podstawowa w Starej Obrze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Szkoły Podstawowej w Starej Obrze. Data publikacji […]