Drodzy Rodzice i Uczniowie, Już 18 stycznia po dłuższej przerwie ponownie zobaczymy się z uczniami klas I-III Nasza szkoła jest w pełni gotowa na przyjęcie uczniów. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna w młodszych klasach będzie prowadzona jak najdłużej, dlatego proszę uczniów o przestrzeganie wszelkich zasad sanitarnych. Po wejściu do szkoły należy pamiętać, aby zdezynfekować lub […]

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Szkoły Podstawowej w Starej Obrze Szkoła Podstawowa w Starej Obrze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Szkoły Podstawowej w Starej Obrze. Data publikacji […]

W związku z otrzymaną informacją z PSSE w Krotoszynie klasa siódma i ósma oraz nauczyciele naszej szkoły zostali objęci nadzorem sanitarno-epidemiologicznym w związku z przebywaniem jednego z nauczycieli na kwarantannie. Szanowni Państwo, objęcie naszej kadry nadzorem sanitarno-epidemiologicznym nie powoduje żadnych zmian w funkcjonowaniu placówki. Lekcje odbywają się bez zmian. Szkoła funkcjonuje w trybie stacjonarnym. Prosimy, […]

Drodzy Rodzice.W związku z rozmową telefoniczną z PSSE  w Krotoszynie troje dzieci  ( klasa III, dzieci z oddziałów przedszkolnych)  przebywa w nadzorze epidemiologicznym  (osoba zdrowa mająca pośredni kontakt z osobą zakażoną),  pozostali uczniowie, dzieci i nauczyciele uczący w wymienionych  grupach  zostali objęci nadzorem epidemiologicznym. W czasie jego trwania (przez 10 dni, licząc 10 dni od […]