Historia Szkoły Podstawowej w Starej Obrze datuje się od roku 1890, kiedy to właściciel majątku ziemskiego Julian Czapski ofiarował ziemię pod budowę szkoły.

Szkoła została oddana do użytku w 1897 roku. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 137 uczniów. Nauka odbywała się w języku niemieckim.


Pierwszym nauczycielem był Józef Laskowski. Należy tutaj również nadmienić, że do momentu otwarcia nowej szkoły młodzież uczęszczała do szkoły parafialnej w Wałkowie.


W okresie wojennym (1914 – 1918) działalność szkoły została zawieszona; wznowiono ją kiedy z wojny wrócił miejscowy nauczyciel. Nauka ku wielkiej radości dzieci odbywała się już w języku polskim.


W początkowym okresie szkoła borykała się z wieloma trudnościami. Należy do nich zaliczyć: brak opału w okresie zimowym, brak podręczników, zeszytów, jednolitych programów. Na domiar złego w lutym 1919 roku szkoła została bez nauczyciela i nauka odbywała się tylko dwa razy w tygodniu (dojeżdżali nauczyciele z Wałkowa i Obry Nowej).


Sytuacja poprawiła się w kwietniu 1920 roku, kiedy to do Obry przybyli Państwo Piotr i Stanisława Podgórscy. Okres ten tak wspominał pan Podgórski „- Naukę rozpoczęto w dwóch klasach 19 kwietnia 1920 roku. Dzieci uczęszczających 132, frekwencja dobra. Dzieci pilnie uczęszczają do szkoły i chętnie zapoznają się z językiem polskim, historią, geografią. Ludność również przychylna szkole, a zwłaszcza miejscowy dozór szkolny”.


W okresie międzywojennym w szkole pracowało dwóch nauczycieli, a liczba uczniów kształtowała się w granicach 120 – 130. Należy tutaj jeszcze dodać, jako ciekawostkę, że rok szkolny 1920/1921 rozpoczął się 1 lipca. Dopiero od roku szkolnego 1927/1928 nauka rozpoczynała się 1 września.


1 września 1939 roku nowy rok szkolny nie rozpoczął się z powodu wybuchu II wojny światowej. W okresie okupacji do szkoły uczęszczały dzieci niemieckich osadników, które uczyła nauczycielka przybyła z Niemiec.


Tak trwało do 23 stycznia 1945 roku, wtedy to osadnicy niemieccy w popłochu opuścili Obrę, a wieczorem były już we ws wojska wyzwoleńcze. Około 10 lutego przystąpiono do przygotowywania szkoły do nauki, którą rozpoczęto 15 lutego 1945 roku.


Tymczasowe kierownictwo szkoły objęła Stanisława Poczta. Już 15 kwietnia 1945 roku z Rzeszowa wraca Stanisława Podgórska i obejmuje kierownictwo szkoły.


Od roku szkolnego 1945/46 szkoła została zamieniona na szkołę III stopnia o trzech siłach nauczycielskich. Kierownictwo w dalszym ciągu sprawuje pani Podgórska, a na miejsce pani Poczty zaangażowano rodzeństwo nauczycieli z Borzęcic: Zofię Pestkę i Władysława Pestkę.


W roku szkolnym 1946/1947 do pracy w szkole zostały zamianowane dwie nowe siły nauczycielskie: Agnieszka Kieliba i Franciszka Podgórska ( synowa), a rodzeństwo Pestków zostało przeniesione do pracy na terenach zachodnich.


Okres powojenny to również okres, w którym szkoła borykała się z wieloma trudnościami. Kierownictwo szkoły, aby zapewnić ciągłość nauki w okresie zimowym zbierali wśród mieszkańców ziemniaki, które później wymieniali na węgiel. Młodzież szkolna odgrywała w Sali szkolnej Jasełka, a dochód z przedstawienia przeznaczono na zakup książek do szkolnej biblioteki.


Z dniem 1 lutego 1949 roku pracę w szkole rozpoczął Marian Podgórski (syn), który po śmierci matki objął kierownictwo i pełnił je do 1973 roku. W latach 60 – sześćdziesiątych z inicjatywy kierownictwa szkoły i przy jego zaangażowaniu zostaje pobudowana nowa szkoła. Od tego momentu nauka odbywa się w nowych przestronnych klasach, bogato wyposażonych w pomoce naukowe. Liczba nauczycieli zwiększa się do 5, a następnie do 7 osób.


Od roku szkolnego 1973/74 dyrektorem szkoły zostaje Kazimierz Szymczak, który tę funkcję pełni do momentu odejścia na emeryturę, tj. do dnia 31 sierpnia 1986r.


Z dniem 1 września 1986 r. dyrektorem szkoły zostaje Andrzej Joachimiak. Funkcję te pełni do momentu przejścia na stanowisko dyrektora ZOSiP w Koźminie Wlkp., tj. do dnia 28 kwietnia 1996roku. Z inicjatywy dyrektora w nowym budynku zostaje założone centralne ogrzewanie. Przy współpracy miejscowej ludności zostają wybudowane sanitariaty oraz pomieszczenia dla miejscowego ośrodka zdrowia.


Po odejściu Andrzeja Joachimiaka funkcję dyrektora przejmuje Anna Kaczmarek. Pani dyrektor zmieniła posadzki w korytarzu nowego budynku, położyła nową elewację na budynku szkolnym. Za czasów jej dyrektorowania szkoła przejęła przedszkole i w szkole jest 6 oddziałów szkolnych i jeden oddział przedszkolny.


Z dniem 1 kwietnia 2004r. pani Anna Kaczmarek obejmuje pracę w Kuratorium Oświaty w Kaliszu na stanowisku wizytatora. Z tym dniem Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. powierza stanowisko dyrektora szkoły pani Irenie Jaskółce dotychczasowej nauczycielce nauczania początkowego. Po konkursie na stanowisko dyrektora z dniem 1 września 2004 roku pełnoprawnym dyrektorem pozostaje Irena Jaskółka, która pełni już tę funkcję drugą kadencję.


Za czasów tej dyrektorki zmieniono stolarkę okienną na okna nowej generacji, położono nowy dach, wymieniono instalację elektryczną, zmodernizowano klasopracownie, zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy i nowoczesną kserokopiarkę, zmieniono podłogi- płytki PCV na panele, zmodernizowano kuchnię szkolną, zakupiono pralkę automatyczną. Wiele tych przedsięwzięć finansowanych jest przez rodziców, z którymi współpraca układa się wzorowo. Rodzice chętnie i z wielkim zaangażowaniem włączają się w życie szkoły. Mottem pracy dyrektorki Ireny Jaskółki jest hasło „ Mała, ale z charakterem” i to motto stara się ze wszech sił wcielać w życie szkolne.


Przy współpracy włodarzy naszej gminy oraz miejscowej ludności na terenie boiska szkolnego budowana jest sala rekreacyjno – sportowa, która ma służyć mieszkańcom i uczniom szkoły.Opracowanie:

 

Kazimierz Szymczak, Dorota Krawczyk

 

 

 ©2019 Szkoła Podstawowa w Starej Obrze
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeżli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.